Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Συνεταιρισμό Ελαιοχρωματιστών Λάρισας!

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Συνεταιρισμό Ελαιοχρωματιστών Λάρισας!

 

Ένας συνεταιρισμός με μεγάλη κοινωνική ευαισθησία, κυρίως απέναντι στα παιδιά, ο Συνεταιρισμός Ελαιοχρωματιστών Λάρισας, για άλλη μια φορά στήριξε έμπρακτα το έργο που επιτελεί το Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης Θεσσαλίας που λειτουργεί από το «Χαμόγελο του Παιδιού» στη Λάρισα.

 

Για τρεις μήνες, ο Συνεταιρισμός Ελαιοχρωματιστών διέθεσε ένα ποσοστό από το τζίρο του προς ενίσχυση του έργου μας.

 

Έτσι, συγκεντρώθηκε το πολύ σημαντικό για εμάς ποσό των €921 ευρώ, για το οποίο τους ευχαριστούμε θερμά!

 

19/9/2016

Click And Donate Χαμόγελο Του Παιδιού