Βιωματική δραστηριότητα για την διαφορετικότητα και τον εκφοβισμό από το Κέντρο Ημέρας Χίου

Βιωματική δραστηριότητα σε παιδιά προνηπιακής ηλικίας με θέμα την διαφορετικότητα και τον σχολικό εκφοβισμό διοργάνωσε το Κέντρο Ημέρας Χίου του Φιλανθρωπικού Οργανισμού “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”. Στον δημόσιο παιδικό σταθμό “Παιδικά Όνειρα”, η νηπιαγωγός μαζί με τα μικρά παιδιά διάβασαν το παραμύθι «Η Μόνα η Χελώνα» και στη συνέχεια, μέσω διάδρασης με τα παιδιά, πραγματοποιήθηκε συζήτηση γύρω από θέματα σωστής συμπεριφοράς και της σύνδεσής τους με ευχάριστα ή δυσάρεστα συναισθήματα, κινητοποιώντας τα να μπουν στη θέση του άλλου.

Το δεύτερο μέρος αφιερώθηκε σε βιωματικό παιχνίδι, αποσκοπώντας στην ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με οτιδήποτε μπορεί να διαφέρει από αυτό που έχουν συνηθίσει να συναντούν μέχρι σήμερα. Το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν αυξημένο, η συνεργασία με τη νηπιαγωγό ήταν εξαιρετική και συμφωνήθηκε αμοιβαία η ανανέωση της συνεργασίας κατά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς με ευρύτερη θεματολογία.

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ