Ζητείται προσωπικό για διοικητική στήριξη στην Αθήνα – Metadrasi.org


Η ΜΕΤΑδραση αναζητά προσωπικό για διοικητική υποστήριξη προγράμματος νομικής συνδρομής στην Αθήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2016.
Περισσότερες πληροφορίες: http://bit.ly/2awsGey

Ζητείται προσωπικό για διοικητική στήριξη στην Αθήνα – Metadrasi.orgClick And Donate ΜΕΤΑδραση Facebook