Ζητείται Τοπικός Συντονιστής Διερμηνέων για να απασχοληθεί στη Χίο


Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Τοπικό Συντονιστή, o οποίος θα συντονίζει την ομάδα των διερμηνέων της ΜΕΤΑδρασης και τους εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την κάλυψη των αιτημάτων διερμηνείας στη Χίο.
Περισσότερες πληροφορίες: bit.ly/2bo8HD1

#Ζητείται #Chios #εργασία #θέσειςεργασίας #aggelies #theseisergasias #ergasia

Ζητείται Τοπικός Συντονιστής Διερμηνέων για να απασχοληθεί στη ΧίοClick And Donate ΜΕΤΑδραση Facebook