Ζητούνται: Ψυχολόγος, Κοινωνικός/ή Λειτουργός, Ειδικός/ή Παιδαγωγός, Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Κοινωνικός Φροντιστής


Νέες θέσεις εργασίας στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών της ΜΕΤΑδρασης στη Χίο.

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2016

#ergasia #aggeliesergasias #aggelies #Θέσειςεργασίας #theseisergasias #Ζητείται #εργασία #Χίος #Chios

Ζητούνται: Ψυχολόγος, Κοινωνικός/ή Λειτουργός, Ειδικός/ή Παιδαγωγός, Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Κοινωνικός Φροντιστής

Ζητούνται: Ψυχολόγος, Κοινωνικός/ή Λειτουργός, Ειδικός/ή Παιδαγωγός, Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Κοινωνικός Φροντιστής για τη Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Χίο 27/09/2016 METAdrasi Blog, Ανακοινώσεις, Θέσεις εργασίας Θέσεις Εργασίας , Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Αν…


Click And Donate ΜΕΤΑδραση Facebook