Θέσεις εργασίας στη Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης στη Θεσσαλονίκη


Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Βρεφονηπιοκόμο, Νηπιαγωγό, Παιδαγωγό και Ειδικό Παιδαγωγό για την κάλυψη των αναγκών της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Σχετικό πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται
• Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας σε εργασία με παιδιά και εφήβους ή/και σε κοινοτικές δομές φροντίδας
• Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού
• Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
• Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (κυλιόμενο ωράριο: πρωί, απόγευμα, βράδυ)

Επιπλέον συνεκτιμώνται:
• Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με παιδιά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση CVminorsdepartment.metadrasi@gmail.com μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2016 αναγράφοντας τους κωδικούς:
Βρεφονηπιοκόμοι και Νηπιαγωγοί: Transit_Thess_CC
Παιδαγωγοί: Transit_Thess_Ε
Ειδικοί Παιδαγωγοί: Transit_Thess_SE

#ergasia #aggeliesergasias #theseisergasias #Ζητείται #εργασία #Thessaloniki

Θέσεις εργασίας στη Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης στη ΘεσσαλονίκηClick And Donate ΜΕΤΑδραση Facebook