Μάγειρας/Μαγείρισσα

Θέση: Μάγειρας/Μαγείρισσα
Project: Europe Migration / Balkan Projects
Περιοχή: Αθήνα 
Έναρξη: Άμεσα
Διάρκεια: 3 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης)

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières/MSF) είναι μια διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική, ανθρωπιστική οργάνωση, που παρέχει επείγουσα βοήθεια σε άτομα αποκλεισμένα από την ιατρική φροντίδα και σε θύματα ενόπλων συγκρούσεων, επιδημιών και φυσικών καταστροφών. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα προσφέρουν βοήθεια με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια και ενεργούν με βάση την ιατρική δεοντολογία και τις αρχές της ουδετερότητας και της αμεροληψίας. 
Η αποστολή των MSF στην Ελλάδα παρέχει ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια σε  μεταναστευτικές και προσφυγικές ομάδες που προέρχονται από εμπόλεμες περιοχές και ακολουθούν μια μεταναστευτική διαδρομή μέσω της Ελλάδας και των Βαλκανίων προς την Βόρεια Ευρώπη.

Κύριος σκοπός
Προετοιμασία του γεύματος του προσωπικού των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα», σύμφωνα με τα πρότυπα υγιεινής και τους κανόνες ασφαλείας ώστε να εξασφαλιστούν οι διατροφικές ανάγκες. 

Καθήκοντα θέσης

 • Προετοιμάζει το γεύμα του προσωπικού.
 • Ακολουθεί πιστά τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας .
 • Ελέγχει τα αποθέματα τροφίμων, προετοιμάζει την λίστα αγορών και πραγματοποιεί τις αγορές που απαιτούνται. 
 • Διασφαλίζει ότι το γεύμα θα σερβιριστεί στην ώρα του. 
 • Προετοιμάζει τον χώρο σερβιρίσματος και τον καθαρίζει πριν και μετά την χρήση του. 
 • Διασφαλίζει την καθαριότητα σε όλες τις εγκαταστάσεις, τα σκεύη και τον εξοπλισμό. 
 • Φροντίζει για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού που παρέχεται. 
 • Διατηρεί καταγεγραμμένο απόθεμα των σκευών και του εξοπλισμού της κουζίνας, όπως: πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπήρουνα, μαγειρικά σκεύη κτλ. Και διασφαλίζει την ακεραιότητά και την συντήρησή τους.

Επιθυμητά προσόντα

 • Εμπειρία σε κουζίνα τουλάχιστον 2 χρόνων
 • Πτυχίο σχολής μαγειρικής θεωρείται προσόν
 • Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας

Τι προσφέρουμε

 • Θέση πλήρους εργασίας
 • Μισθός σύμφωνα με την πολιτική των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα»
 • Ιδιωτική ασφάλεια

Για αιτήσεις:
Στείλτε το βιογραφικό σας και την συνοδευτική επιστολή, αναφέροντας στην γραμμή του θέματος τον τίτλο «COOK», στην ηλεκτρονική διεύθυνση: msfocb-athens-recruitment@brussels.msf.org
Λήξη προθεσμίας υποβολής: Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016
Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπίζονται με την αυστηρότερη εμπστευτικότητα
Μόνο οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα ενημερωθούν

 

Click And Donate –> ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ