ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 019/2016

 

Σας  ενημερώνουμε ότι δυνάμει της από 31.10.2016 ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Αποστολής, ματαιώνεται o υπ’ αριθμ. 019/2016 πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με αντικείμενο την «Παραγωγή ενός (1) ντοκιμαντέρ και μίας (1) ταινίας προβολής μικρού μήκους στο πλαίσιο προβολής των δράσεων και του φιλανθρωπικού έργου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Αποστολή», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 € χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α..

Για την Αποστολή

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ