Μεγάλη συνάντηση την Παρασκευή 02/12!


«Alone we can do so little; together we can do so much.»
Helen Keller

Ας βοηθήσουμε την Τράπεζα Τροφίμων στο σημαντικό της έργο. Η Τράπεζα Τροφίμων στηρίζει τις δράσεις της ΜΕΤΑδρασης για τα ασυνόδευτα παιδιά, καθώς και 144 συσσίτια και ιδρύματα.

Ελληνική Τράπεζα Τροφίμων – Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της Πείνας

Μεγάλη συνάντηση την Παρασκευή 02/12!

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016, η Τράπεζα Τροφίμων θα βρίσκεται σε 13 μεγάλα σούπερ μάρκετ με συνολικά 300 εθελοντές! Ο σκοπός αυτής της συνάντησης είναι η συλλογή τροφίμων, τα οποία στη συνέχεια θα διανεμηθούν σε ιδρύματα και συσσίτια. Μεγαλη Συναντηση την Παρασκευή 02/12! Όπως κάθε χρόνο, έτσι κα…


Click And Donate ΜΕΤΑδραση Facebook