Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων 2020 – Το ποίημα του Ary

Πολλές φορές μας ρωτάνε: Πώς είναι η κατάσταση για τα ασυνόδευτα παιδιά στην Μόρια και στα άλλα hotspot, στους δρόμους της Αθήνας που βρίσκονται άστεγα; Πώς ζουν; Τι αισθάνονται;

Σήμερα, την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων, απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα δίνει ένα ασυνόδευτο παιδί: Μοιραζόμαστε μαζί σας το ποίημα που έγραψε ο 16χρονος Ary από το hotspot της Σάμου.


I am a Black Man, African and Refugee
I have more memory of u asking me how I am than of my dad telling me good morning

I am a Black Man, African and Refugee
I only feel sad when I have to breathe

I am a Black Man, African and Refugee
When I am on the street people run away from me, they do that ’cause I am a Black Man, African or Refugee?

I am a Black Man, African and Refugee
I look at normal people walking on the streets and I like pretending that I am one of them, that I have friends and that at the end of the day I go home and I get to be with my family

I am a Black Man, African and Refugee
Give me a chance

One day I had a nightmare and guess who was I?
I was a Black Man, African and Refugee

I am a Black Man, African and Refugee
I don’t have big dreams, but I do have dreams

I am a Black Man, African and Refugee
Is not that bad, “yes I don’t know what it’s like to have a family, what it feels like sleeping on a bed that is just mine, or not being sick for two weeks straight”, but at least I am still alive

I am a Black Man, African and Refugee
I am afraid of being happy ’cause I am not used to it

If someone asks you how disliked someone can be
Tell him that “I am a Black Man, African and Refugee”

I am a Black Man, African and Refugee
Is not fair.

I am a Black Man, African and Refugee
I know is not your fault

I am a Black Man, African and Refugee
The other day I felt so much pain I started to smile

I am a Black Man, African and Refugee
I am just a scared kid screaming for help, with my mouth shut

I am a Black Man, African and Refugee
Once I had a mom

I am a Black Man, African and Refugee
I miss my mom

Click And Donate ΜΕΤΑδραση