Πανευρωπαϊκό Συνέδριο «Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα»

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο «Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα»

Πανευρωπαϊκό Συνέδριο

«Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα»

22-23 Σεπτεμβρίου 2016, Μουσείο Ακρόπολης

 

Με μεγάλη μας χαρά σας προσκαλούμε στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο του Προγράμματος «Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα» που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας και Το Χαμόγελο του Παιδιού στις 22-23 Σεπτεμβρίου 2016 στο Μουσείο Ακρόπολης.

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

 

 

 

22 Σεπτεμβρίου: 9.30 – 16:00

(Εγγραφές: 9:00 – 9:30, 16:00 – 18:30: Ομάδες Εργασίας)

23 Σεπτεμβρίου: 9:00 – 14:00

 

Το Συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων ΙΙ» (Gender Equality Awareness Raising against Intimate Partner Violence IIGEAR against IPV ΙΙ).

 

Οι γλώσσες εργασίας του Συνεδρίου θα είναι Ελληνικά/Αγγλικά (σε παράλληλη μετάφραση).

 

Η Προσέγγιση GEAR against IPV

Συνιστά μια συντονισμένη δράση πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης της βίας στις σχέσεις των εφήβων μέσω παρεμβάσεων στο σχολικό ή και σε άλλο πλαίσιο, οι οποίες καθοδηγούνται από ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό και στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση των εφήβων από κατάλληλα καταρτισμένες/-ους εκπαιδευτικούς.

 

Κύριος στόχος είναι η προαγωγή της δημιουργίας υγιών και ισότιμων σχέσεων ανάμεσα στα δύο φύλα και της ανάπτυξης μηδενικής ανοχής στη βία μέσα από ευαισθητοποίηση των εφήβων, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά με μεθόδους βιωματικής και ενεργητικής μάθησης.

 

Το υλικό GEAR against IPV αποτελεί ακριβή εκπλήρωση του Άρθρου 14 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης) για την Εκπαίδευση, ενώ οι παρεμβάσεις πρωτογενούς πρόληψης που περιλαμβάνει σχετίζονται άμεσα με όλα σχεδόν τα άρθρα του Κεφαλαίου ΙΙΙ της Σύμβασης που αφορά στην Πρόληψη. 

 

Από το 2010 έως σήμερα, στο πλαίσιο των δύο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων GEAR against IPV[1], που υλοποιήθηκαν υπό το συντονισμό του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας (Ε.Δ.κ.Β.) δημιουργήθηκαν 7 Εθνικές Εκδόσεις για ισάριθμα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. (Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρο, Ρουμανία), οι οποίες καθοδήγησαν την πιλοτική υλοποίηση και αξιολόγηση παρεμβάσεων σε Γυμνάσια και Λύκεια των 7 χωρών: καταρτίστηκαν περισσότερες/-οι από 450 εκπαιδευτικοί B/θμιας εκπαίδευσης και υλοποιήθηκαν περισσότερα από 100 Εργαστήρια στα οποία συμμετείχαν πάνω από 2.000 έφηβες/-οι.

 

Επιπλέον, κατά το 2016, σε 5 Κράτη-Μέλη (Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρο, Ρουμανία), οι ήδη ευαισθητοποιημένες ομάδες εφήβων σχεδίασαν υλικά για την υλοποίηση Εκστρατειών[2] ευαισθητοποίησης συνομηλίκων τους και διεξήχθησαν Εθνικά Συνέδρια με προσκεκλημένους/-ες ομιλητές/-ριες δύο έφηβες/-ους από κάθε ομάδα και την/τον εκπαιδευτικό που συντόνισε το Εργαστήριο.

 

Το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο

Στόχος του είναι η ευρεία διάδοση της προσέγγισης και των αποτελεσμάτων της παρέμβασης σε 7 Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., καθώς και η προώθηση της υλοποίησης του εν λόγω έργου σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Στο Συνέδριο θα μετέχουν πάνω από 30 προσκεκλημένες/-οι εμπειρογνώμονες στον τομέα της πρόληψης της έμφυλης βίας από τα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε. και τα υποψήφια και εν δυνάμει υποψήφια προς ένταξη κράτη οι οποίες/-οι, σε μικρές Ομάδες Εργασίας, θα συζητήσουν και θα αξιολογήσουν την εφαρμογή των προβλέψεων της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στις χώρες τους καθώς και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της παρέμβασης GEAR against IPV στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τους και θα διατυπώσουν προτάσεις και συστάσεις για την αποτελεσματική πρόληψη της Βίας μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων (ΒΕΣ) και της έμφυλης βίας.

 

Δομή και Περιεχόμενο

Κατά την 1η  ημέρα του Συνεδρίου θα παρουσιαστεί η προσέγγιση GEAR against IPV, η φιλοσοφία της καθώς και το υλικό, στη βάση του οποίου έχουν ήδη δημιουργηθεί 7 Εθνικά Πακέτα. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί η υλοποίηση (εκπαίδευση εκπαιδευτικών και βιωματικά Εργαστήρια εφήβων) και η αξιολόγηση της παρέμβασης σε 7 Κράτη-Μέλη.

 

Στο τέλος της 1ης ημέρας, θα πραγματοποιηθούν Ομάδες Εργασίας Εμπειρογνωμόνων, ειδικών στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης της ΒΕΣ και της έμφυλης βίας σε έφηβους/-ες από 36 Κράτη-Μέλη και υποψήφια προς ένταξη Κράτη.

 

Οι Ομάδες Εργασίας Εμπειρογνωμόνων θα είναι κλειστές για το κοινό, όμως τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά τους θα παρουσιαστούν κατά τη 2η ημέρα του Συνεδρίου. 

 

Στην Καταληκτική Συνεδρία με τίτλο «H Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης ως Οδηγός προς μια αποτελεσματική Ευρωπαϊκή στρατηγική για την πρόληψη της ΒΕΣ και της έμφυλης βίας στις μελλοντικές γενιές: ο ρόλος του σχολείου» θα παρουσιαστεί και θα συζητηθεί ο κρίσιμος ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει το σχολείο στην πρόληψη της ΒΕΣ και της έμφυλης βίας με βάση τις προβλέψεις της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

 

[1 Το πρόγραμμα GEAR against IPV-II υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος DAPHNE III της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συντονίζεται από το «Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά της Βίας», με τη συμμετοχή ακόμα 5 φορέων-εταίρων από 5 χώρες της Ε.Ε.: Mediterranean Institute of Gender Studies-MIGS (Κύπρος), Center for Education, Counselling and Research-CESI (Κροατία), A.L.E.G.-Association for Liberty and Equality of Gender (Ρουμανία), Plataforma unitària contra les violències de gènere (Ισπανία), Το Χαμόγελο του Παιδιού (Ελλάδα). Ιστοσελίδα προγράμματος: www.gear-ipv.eu 

 

Οι φορείς-εταίροι που συμμετείχαν στο 1οGEAR against IPV DAPHNE Πρόγραμμα ήταν: SPI Forschung gGmbH (Γερμανία), Austrian Womens Shelter Network, AÖF/ Information Centre Against Violence (Αυστρία), Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτικών Αγωγής Υγείας (Ελλάδα). Ιστοσελίδα προγράμματος: www.1st.gear-ipv.eu

 

[2] Υλικά για την Ελληνική Καμπάνια – Τα υλικά για τις Καμπάνιες των υπόλοιπων θα αναρτώνται εδώ

 

Με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος DAPHNE III της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, δείτε το ενημερωτικό φυλλάδιο του προγράμματος εδώ καθώς και την ιστοσελίδα του προγράμματος: www.gear-ipv.eu ή επικοινωνήστε μαζί μας στις διευθύνσεις nationalprojects@hamogelo.gr και info @antiviolencenet.eu 

 

19/9/2016

Click And Donate Χαμόγελο Του Παιδιού