ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο λειτουργίας του «Προστατευόμενου Διαμερίσματος 4 Ενοίκων στο Δήμο Αθηναίων του Οικοτροφείου 15 Χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα Διαμερίσματα στις περιφέρειες στόχου Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 και χρηματοδοτείται πλέον από τον τακτικό προϋπολογισμό, προκηρύσσει μία (1) θέση Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης:

 

 

Αναλυτική Πρόσκληση

 

Το Προστατευόμενο Διαμέρισμα λειτουργεί

Στη Κυψέλη Αττικής

 

Αποστολή βιογραφικών έως 31 Ιανουαρίου 2017

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Κατσιάρας: 213 018 4441

Αποστολή βιογραφικών: n.katsiaras@mkoapostoli.gr με την ένδειξη Για τη θέση Γενικών Καθηκόντων στο Προστατευόμενο Διαμέρισμα

footer_web

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ