ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Αποστολή _ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Καλλιθέας και Μοσχάτου – Ταύρου» MIS 430038 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκηρύσσει 1 θέση Βοηθητικού Προσωπικού πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου, για άνεργους έως 30 ετών:

Η παραπάνω θέση θα καλύψει τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ στον Δήμο Καλλιθέας που λειτουργεί στην οδό Αγησιλάου 9α, Καλλιθέα.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. του έλεγχου και της προεπιλογής των αιτήσεων και β. των συνεντεύξεων βάσει της Διαδικασίας Επιλογής Προσωπικού της ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ η οποία αναρτάται στην www.mkoapostoli.gr

Αποστολή βιογραφικών έως την 1η Φεβρουαρίου 2017

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Κατσιάρας: 213 018 4441

Αποστολή αιτήσεων μέσω e-mail: n.katsiaras@mkoapostoli.gr

Footer_web

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ