ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ / ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ (WA.S.H. Engineer)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- WA.S.H. ENGINEER

                                                                                                                                                                                        

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, Aστική Mη Kερδοσκοπική Eταιρεία, προκηρύσσει μία (1) θέση Μηχανικού Ύδρευσης / Αποχέτευσης & Υγιεινής (WA.S.H. Engineer) με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

 

 

Αναλυτική Πρόσκληση

  

Αποστολή βιογραφικών έως 26 Αυγούστου 2016

Αποστολή βιογραφικών: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή cloizos@iocc.org.

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ