ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Give for Greece IV-IOCC 50317, που περιλαμβάνει δράσεις στήριξης της ελληνικής κοινωνίας που πλήττεται από την οικονομική κρίση,  προκηρύσσει θέση Οικονομικού Διαχειριστή Προγράμματος με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, ορισμένου χρόνου.

Αναλυτική Πρόσκληση

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών η 17η Ιουλίου 2017

Αποστολή Βιογραφικών: n.katsiaras@mkoapostoli.gr, d.katsivelaki@mkoapostoli.gr

 

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ