ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί την Κινητή Μονάδα  Ψυχικής Υγείας στη Σπάρτη, η οποία χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό.

Στο πλαίσιο λειτουργίας της, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει μία (1) θέση Νοσηλευτή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.

Αναλυτική Πρόσκληση

Αποστολή βιογραφικών έως 13 Οκτωβρίου 2016

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Κατσιάρας: 213 018 4441

Αποστολή βιογραφικών: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή n.katsiaras@mkoapostoli.gr

footer_web

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ