ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΕΣΤΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΖΩΗΣ VIII

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΖΩΗΣ VΙII,  που αφορά τη λειτουργία Ξενώνα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ΕΣΤΙΑ, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας Επιστημονικού Προσωπικού ειδικότητας «Κοινωνικός Λειτουργός» με σύμβαση έργου.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 4 Νοεμβρίου 2016 στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή

στο n.katsiaras@mkoapostoli.gr ή

στο fax:210 9246740 με την ένδειξη «Υπ’ όψιν κ. Κατσιάρα»

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Κατσιάρας: 213 018 4441

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ