ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 2 ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ / HYGIENE PROMOTION ASSISTANT

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ/ ‘HYGIENE PROMOTION ASSISTANT’

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης δραστηριοτήτων WASH (ύδρευσης, αποχέτευσης, υγιεινής) προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Διερμηνέων: 1 για Αραβικά και 1 για Dari/ Hygiene Promotion Assistant.

Αποστολή βιογραφικών έως 26 Αυγούστου 2016

Αποστολή βιογραφικών: cloizos@iocc.org

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ