ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 2 ΘΕΣΕΙΣ WASH OFFICER (ENGINEER) – GREEK NATIONALS ONLY

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ WASH OFFICER (ENGINEER)-GREEK NATIONALS ONLY

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης δραστηριοτήτων WASH (ύδρευσης, αποχέτευσης, υγιεινής) προκηρύσσει δύο (2) θέσεις WASH OFFICER (ENGINEER).

 

 Αναλυτική Διακήρυξη

 

Αποστολή βιογραφικών σε Ελληνικά και Αγγλικά έως Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου στους:

 

1. Κ. Νικόλαο Κατσιάρα, HR Manager, n.katsiaras@mkoapostoli.gr

2. Kα Δέσποινα Κατσιβελάκη, Program Coordinator, D.Katsivelaki@mkoapostoli.gr

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ