ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 2 ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΕ ΣΤΟ “ΔΗΜΗΤΡΕΙΟ” ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της λειτουργίας του «Δημήτρειου» Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στο Μοσχάτο, προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Παιδαγωγών ΠΕ  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης:

 

Αναλυτική Πρόσκληση 

Το «Δημήτρειον» Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών λειτουργεί

στο Μοσχάτο Αττικής

 

Αποστολή βιογραφικών έως 20 Σεπτεμβρίου 2016

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δώρα Βλάχου: 210 4833080

Αποστολή βιογραφικών: Στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimitriokdap@mkoapostoli.gr  ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Αγ. Κωνσταντίνου 7, 18344  Μοσχάτο

 

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ