ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 2 ΘΕΣΕΙΣ FIELD COORDINATORS

header

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPIEDU FC 1)*

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, σε συνεργασία με την UNICEF και τον οργανισμό FINN CHURCH AID στο πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης σε παιδιά προσφύγων που διαβιούν σε δομές φιλοξενίας προσφύγων στην Ήπειρο, προκηρύσσει δυο (2) θέσεις Field Coordinators με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών: 20 Οκτωβρίου 2016

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Κατσιάρας: 213 018 4441

Αποστολή βιογραφικών: n.katsiaras@mkoapostoli.gr

 

*Η Πρόσκληση τελεί υπό την αίρεση της τελικής έγκρισης του προγράμματος εκπαίδευσης

 

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ