ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΑΘΗΝΑΣ

header

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 3–17 years in Greece”, με χρηματοδότηση από με τον διεθνή οργανισμό UNICEF, και σε συνεργασία με τον  Φινλανδικό οργανισμό Finn Church Aid, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης που θα χρησιμοποιηθεί για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων του γεωγραφικού διαμερίσματος της Ηπείρου και του αστικού κέντρου της Αθήνας.

Η παρούσα εγκρίθηκε δυνάμει του από 30/11/2016 Δ.Σ. της «Αποστολής».

Αποστολή προσφορών μέχρι την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 14:00:

  • Στην ταχυδρομική διεύθυνση Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα,

με την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 3–17 years in Greece”»

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος, 2130184449

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή»

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ