ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ “ΔΗΜΗΤΡΕΙΟ”

header_web

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Livelihood and Education support in Greece”, σε συνεργασία με τον διεθνή Οργανισμό IOCC, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης που θα χρησιμοποιηθεί για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο «Δημήτρειο» Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Η παρούσα εγκρίθηκε δυνάμει του από 17/01/2017 Δ.Σ. της «Αποστολής».

Αποστολή προσφορών μέχρι την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00:

  • Στην ταχυδρομική διεύθυνση Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα,

με την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Livelihood and Education support in Greece ”»

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος, 2130184449

   

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ