ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ

header_web

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Livelihood and Education support in Greece”, σε συνεργασία με τον διεθνή Οργανισμό IOCC, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την «Ενοικίαση ενός (1) εικοσαθέσιου λεωφορείου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά παιδιών προσφύγων του Ελαιώνα στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στο «Δημήτρειο» Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Η παρούσα εγκρίθηκε δυνάμει του από 17/01/2017 Δ.Σ. της «Αποστολής».

Αποστολή προσφορών μέχρι την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:30:

  • Στην ταχυδρομική διεύθυνση Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα,

με την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ενοικίαση ενός (1) εικοσαθέσιου λεωφορείου που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά παιδιών προσφύγων του Ελαιώνα στο πλαίσιο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στο «Δημήτρειο» Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Livelihood and Education support in Greece».

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος, 2130184449

   

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ