ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΟΚΤΩ (8) ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΟΙΑΣ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ* ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, πρόκειται να λειτουργήσει Κέντρο Ημέρας Άνοιας στα Ιωάννινα. Σε αυτό το πλαίσιο, προκηρύσσει τις εξής θέσεις με σύμβαση ορισμένου χρόνου:

  1. Μία (1) θέση Εργοθεραπευτή
  2. Μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού
  3. Μία (1) θέση Νευρολόγου
  4. Μία (1) θέση Νοσηλευτή
  5. Μία (1) θέση Ψυχιάτρου
  6. Μία (1) θέση Ψυχολόγου
  7. Μία (1) θέση Φυσιοθεραπευτή
  8. Μία (1) θέση Διοικητικού Υπαλλήλου

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

 

Αποστολή βιογραφικών έως 4 Ιουλίου 2018 στο e-mail: n.katsiaras@mkoapostoli.gr

 

*Οι προσλήψεις τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης χρηματοδοτούμενου προγράμματος

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ