ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

header_web

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Δράσεις Άτυπης Εκπαίδευσης σε Ασυνόδευτους Ανήλικους και Παιδιά Προσφύγων» –  «Non formal education activities to unaccompanied minors & refugee children» (P.N. 215/1-53716) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των κάτωθι ειδών σχολικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο «Δημήτρειον» Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων του Αγίου Ανδρέα και της Ελευσίνας στην Αττική.

 

Αποστολή προσφορών μέχρι την 4η Αυγούστου 2016 και ώρα 13:00:

  • Στην ταχυδρομική διεύθυνση Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα

με την ένδειξη «Δράσεις Άτυπης Εκπαίδευσης σε Ασυνόδευτους Ανήλικους και Παιδιά Προσφύγων»

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος, 2130184449

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ