Πρώτο Πρόγραμμα, 8 Μαρτίου 2016, συνέντευξη Bahar


Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα-πρόσφυγας; Η Bahar, πρόσφυγας από το Αφγανιστάν και Διερμηνέας της ΜΕΤΑδρασης, μας μιλά για δύναμη και ανθρωπιά…

#WomensDay #WomensDay2016

Πρώτο Πρόγραμμα, 8 Μαρτίου 2016, συνέντευξη Bahar

Με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, το Πρώτο Πρόγραμμα προσκάλεσε την Bahar, μια Διερμηνέα της ΜΕΤΑδρασης με καταγωγή από το Αφγανιστάν, αναζητώντας τη δύναμη που κρύβει μια γυναίκα-πρόσφυγας που αναγκά


Source