Τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα αναζητούν οικογένεια


«Στα παιδιά μας φαίνεται σαν το πιο φυσιολογικό πράγμα το ότι φιλοξενούμε τον Αζάντ»
Διαβάστε μαρτυρίες ανθρώπων που συμμετέχουν στη δράση προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών σε οικογενειακό περιβάλλον.

#UnaccompaniedMinors

Τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα αναζητούν οικογένεια

Πρωτοβουλία της οργάνωσης «Μετάδραση» σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη


Click And Donate ΜΕΤΑδραση Facebook