Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Κοινωνικό/ή Λειτουργό, για να στελεχώσει το τμήμα των Ασυνόδευτων Ανηλίκων και συγκεκριμένα να απασχοληθεί στη δράση προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων σε οικογένειες.

Απαιτούμενα προσόντα:
– Πτυχίο κοινωνικής εργασίας
– Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
– Προϋπηρεσία σε γνωστικό αντικείμενο το οποίο αφορά την ανάδοχη φροντίδα ή πλαίσια παιδικής προστασίας
– Άριστη γνώση Αγγλικών
– Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού
– Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
– Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα

Επιπλέον συνεκτιμάται προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/ προσφυγικό

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση foster.metadrasi@gmail.com υπ’ όψιν κας Κικής Κουρτίδη μέχρι τις 27/5/2016.

#ergasia #aggeliesergasias #aggelies #unsccompaniedminors
Click And Donate ΜΕΤΑδραση Facebook