Η ΕΛΕΠΑΠ στην εκπομπή “My Life” στο Mega.
Αναπηρία –Διαφορετικότητα και πως αντιμετωπίζεται σήμερα.
Μιλά η κοινωνική λειτουργός της ΕΛΕΠΑΠ, κα Αλεξάνδρα Ανδρικοπούλου.
Click And Donate ΕΛΕΠΑΠ Facebook