Θέσεις εργασίας για τη Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Χίο:
– συντονιστής
– κοινωνικός/ή λειτουργός
– ψυχολόγος

Απαντώντας στην επιτακτική ανάγκη για προστασία και ολοκληρωμένη υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών που βρίσκονται στη Χίο, η ΜΕΤΑδραση προχωρά στη δημιουργία Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας, την οποία ζητά να στελεχώσει, κατά προτίμηση με κατοίκους του νησιού.

Περισσότερες πληροφορίες:

Συντονιστής: bit.ly/1WEdIIe
Κοινωνικός/ή Λειτουργός: bit.ly/1JiGmUk
Ψυχολόγος: bit.ly/1OC0Qcn

Εικόνα: ζωγραφιά ασυνόδευτου παιδιού
#ergasia #aggeliesergasias #aggelies #Chios
Click And Donate ΜΕΤΑδραση Facebook