Δύο ακόμη φωτογραφίες από τα εγκαίνια της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης στη Λέσβο: μέλη του ΔΣ & της ομάδας της ΜΕΤΑδρασης, υποστηρικτές, φιλοξενούμενα παιδιά κι ένας τετράποδος φιλικός επισκέπτης 🙂

#Lesvos #unaccompaniedminors

Click And Donate ΜΕΤΑδραση Facebook