Στρασβούργο, 20-24 Ιουνίου: η ΜΕΤΑδραση συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο του Συμβουλίου της Ευρώπης «Conference of INGOs of the Council of Europe».

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Πρόεδρος της ΜΕΤΑδρασης Λώρα Παππά παρουσίασε το θέμα «What need for action in Greece and along the transit routes? NGO perspective».
Η κατάσταση του προσφυγικού/μεταναστευτικού, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα σε όλη την Ελλάδα, τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στα νησιά του ΒΑ Αιγαίου και στους καταυλισμούς σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά και στη διαδικασία Ασύλου και στην υποστήριξη παιδιών και άλλων ευάλωτων περιπτώσεων ήταν κάποια από τα θέματα που έθιξε, προτείνοντας μέτρα και δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα σε εθνικό επίπεδο.

#NGOsession Council of Europe #refugeecrisis

Click And Donate ΜΕΤΑδραση Facebook