Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό και Παιδαγωγό για την κάλυψη των αναγκών της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο

Απαιτούμενα προσόντα:

• Σχετικό πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό ή/και εμπειρία σε εργασία με παιδιά και εφήβους
• Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας
• Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα
• Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Επιπλέον συνεκτιμώνται:

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
• Εμπειρία σε κοινοτικές δομές φροντίδας
• Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
• Μόνιμη διαμονή στη Λέσβο

Υποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv.mdfislands@gmail.com αναγράφοντας τους κωδικούς: Ψυχολόγοι: «Transit_Lesvos_Ps»
Κοινωνικοί Λειτουργοί: «Transit_Lesvos_SW»
Παιδαγωγoί: «Transit_Lesvos_Ε»

μέχρι τις 29 Αυγούστου 2016.

#ψυχολόγος #Lesvos #εργασία #θέσειςεργασίας #aggelies #theseisergasias #ergasia #unaccompaniedminors
Click And Donate ΜΕΤΑδραση Facebook