Ζητούνται δικηγόροι στη Λέσβο

Η ΜΕΤΑδραση ζητά δικηγόρους οι οποίοι θα παρέχουν εξατομικευμένη νομική ενημέρωση & συνδρομή σε νεοεισερχόμενους εν δυνάμει δικαιούχους διεθνούς προστασίας, αιτούντες άσυλο σε β΄ βαθμό και ευάλωτους πολίτες τρίτων χωρών στη Λέσβο.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Νομικών Επιστημών
• Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
• Διετής, τουλάχιστον, εμπειρία στη νομική στήριξη δικαιούχων διεθνούς προστασίας
• Καλή γνώση Αγγλικών
• Καλή γνώση χρήσης Η/Υ
• Εντοπιότητα ή δυνατότητα μετεγκατάστασης στη Λέσβο

Επιθυμητά προσόντα:
• Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου με ειδίκευση σε μεταναστευτικό, προσφυγικό ή άλλο συναφές αντικείμενο
• Μόνιμη κατοικία στη Λέσβο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv.fm.metadrasi@gmail.com με ένδειξη στο θέμα: «Legal Aid Λέσβος», μέχρι τις 29 Αυγούστου 2016.

#Lesvos #εργασία #θέσειςεργασίας #aggelies #theseisergasias #ergasia
Click And Donate ΜΕΤΑδραση Facebook