– Ποιος είναι ο ρόλος του διερμηνέα;
– Ποια είναι η διαφορά μεταξύ διερμηνείας και διαπολιτισμικής μεσολάβησης;
– Ποια είναι η διαφορά μεταξύ διερμηνείας και μετάφρασης;
– Ποιος είναι ο δικός μου ρόλος σε σχέση με τους διερμηνείς;

Από τις 17-19 Αυγούστου 2016, η ΜΕΤΑδραση πραγματοποίησε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων, με θέμα «Χρήση Υπηρεσιών Διερμηνείας», στη Σάμο τη Χίο και τη Λέσβο.

Φορείς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα σημεία αυτά, καθώς και μέλη της ομάδας της ΜΕΤΑδρασης, βρέθηκαν μαζί για να μάθουν και να συζητήσουν καλές και κακές πρακτικές στην συνεργασία με τους Διερμηνείς και τους Τοπικούς Συντονιστές της ΜΕΤΑδρασης.

Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), την Υπηρεσία Ασύλου, την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, την Ιατρική Παρέμβαση, την PRAKSIS, άλλους συνεργαζόμενους φορείς και την ομάδα μας.

UNHCR GREECE Greek Asylum Service Medin Praksis #interpretation
Click And Donate ΜΕΤΑδραση Facebook