Η ΜΕΤΑδραση αναζητά νηπιαγωγό/βρεφονηπιοκόμο για τη στελέχωση της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο
• Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας
• Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα
• Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Επιπλέον συνεκτιμώνται:
• Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό
• Εμπειρία σε κοινοτικές δομές φροντίδας
• Κατοχή διπλώματος οδήγησης

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση cv.mdfislands@gmail.com αναγράφοντας τον κωδικό: «Transit_Athens_CCW»
μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου 2016.

Εικόνα: ζωγραφιά ασυνόδευτου παιδιού

#εργασία #aggelies #theseisergasias #ergasia #Ζητείται
Click And Donate ΜΕΤΑδραση Facebook