Νέες θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη:

Ζητούνται Ψυχολόγος, Κοινωνικός/ή Λειτουργός, Παιδαγωγός καθώς και Υπεύθυνος Δομής για εργασία στη Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης στη Θεσσαλονίκη.

Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 23 Σεπτεμβρίου 2016

Περισσότερες πληροφορίες:
Για Ψυχολόγο, Κοινωνικό/ή Λειτουργό, Παιδαγωγό: bit.ly/2c5R2LB
Για Υπεύθυνο Δομής: bit.ly/2co8gqD

#ergasia #aggeliesergasias #aggelies #Θέσειςεργασίας #theseisergasias #Ζητείται #εργασία
Click And Donate ΜΕΤΑδραση Facebook