Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Ψυχολόγο, Κοινωνικό/ή Λειτουργό & Παιδαγωγό για την κάλυψη των αναγκών της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα.

Απαιτούμενα προσόντα:
• Σχετικό πτυχίο και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με παιδιά
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
• Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας σε εργασία με παιδιά και εφήβους ή/και σε κοινοτικές δομές φροντίδας
• Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού
• Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
• Κάτοχος διπλώματος οδήγησης
• Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (κυλιόμενο ωράριο: πρωί, απόγευμα, βράδυ)

Επιπλέον συνεκτιμάται προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση CVminorsdepartment.metadrasi@gmail.com
μέχρι τις 26 Σεπτεμβρίου 2016, αναγράφοντας τους κωδικούς:
Ψυχολόγοι: Transit_Athens_Ps
Κοινωνικοί Λειτουργοί: Transit_Athens_SW
Παιδαγωγoί: Transit_Athens_Ε

#ergasia #aggeliesergasias #aggelies #Θέσειςεργασίας #theseisergasias #Ζητείται #εργασία
Click And Donate ΜΕΤΑδραση Facebook