«Κυριακή πρωί. Ένα υπέροχο μήνυμα ευγνωμοσύνης γραμμένο από τα παιδιά της δομής μας! Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά, για τα μαθήματα που παίρνουμε καθημερινά από εσάς!»

Γιάννης, Κοινωνικός Λειτουργός στη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών της ΜΕΤΑδρασης στη Χίο

#UnaccompaniedMinors #refugees #Chios
Click And Donate ΜΕΤΑδραση Facebook