Αρχίσαμε να παραδίδουμε αποτελέσματα και στο Talk and Play, το έργο μας για ανθρώπους με κινητικές αναπηρίες stage!
Σήμερα παραδώσαμε στην ELEPAP τους δύο πρώτους υπολογιστές, συστήματα χειρισμού και το software Talk and Play και εκπαιδεύσαμε τους συνεργάτες μας στη χρήση του.
Το εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΛΕΠΑΠ που τόσο μας έχει βοηθήσει τόσους μήνες στη φάση των προδιαγραφών και είναι πια φίλες, θα το δοκιμάσει σε πραγματικές συνθήκες με παιδιά με αναπηρία και θα μας προτείνει βελτιώσεις.
Και συνεχίζουμε…
Το έργο αναπτύσσεται με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.
http://www.scify.gr/site/el/impact-areas/assistive-technologies/talk-playClick And Donate ΕΛΕΠΑΠ Facebook