Συγχαρητήρια! Ευχαριστούμε Τη WIND ! Τους αφοσιωμένους Φίλους της ΕΛΕΠΑΠ, τους Εθελοντές της KPMG που στηρίζουν με αμείωτο ενδιαφέρον το έργο και τα παιδιά μας!Click And Donate ΕΛΕΠΑΠ Facebook