Την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Νοεμβρίου, στο Κέντρο της ΕΛΕΠΑΠ στο Παγκράτι, οδός Κόνωνος 16, από 10:00-18:00. Σας περιμένουμε!
Click And Donate ΕΛΕΠΑΠ Facebook