Ολοκληρώθηκε η ευρείας κλίμακας επιχείρηση προ-καταγραφής στην ηπειρωτική Ελλάδα

© UNHCR/Roland Schönbauer

Μια οικογένεια Σύρων κατά την προ-καταγραφή σε ένα από τα ειδικά κέντρα που είχαν τεθεί σε λειτουργία προσωρινά γι αυτό το σκοπό

 

 

 

 

 

    

 

 

   

Κοινό Δελτίο Τύπου/Ανακοίνωση

    Ολοκληρώθηκε η ευρείας κλίμακας επιχείρηση προ-καταγραφής

στην ηπειρωτική Ελλάδα

Αθήνα, 1 Αυγούστου 2016

Η Υπηρεσία Ασύλου ανακοινώνει ότι η επιχείρηση για την προ-καταγραφή αιτημάτων διεθνούς προστασίας στην ηπειρωτική Ελλάδα, μέσω των ειδικών κέντρων προ-καταγραφής που είχαν τεθεί σε λειτουργία προσωρινά γι αυτό το σκοπό, έχει τελειώσει.

Όσοι δεν κατάφεραν να προ-καταγραφούν ακόμα, κι επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα ασύλου, μπορούν να το κάνουν, κανονίζοντας το ραντεβού για την καταγραφή, κατά προτίμηση, μέσω Skype. Δεδομένου ότι η μεγάλη πλειοψηφία όσων το επιθυμούσαν έχει πλέον προ-καταγραφεί, η πρόσβαση στο σύστημα του Skype θα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. 

Όσοι έχουν ήδη  προ-καταγραφεί θα λάβουν σύντομα ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό (SMS) με την ημερομηνία και το μέρος του επόμενου ραντεβού τους με την Υπηρεσία Ασύλου προκειμένου να υποβάλουν το αίτημά τους, μεταξύ άλλων και για οικογενειακή επανένωση ή μετεγκατάσταση.

Η διαδικασίας της προ-καταγραφής, με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκίνησε στις 8 Ιουνίου από την Υπηρεσία Ασύλου και υλοποιήθηκε με τη βοήθεια της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO). Μέσω αυτής της ευρείας κλίμακας επιχείρησης, χορηγήθηκε η κάρτα αιτούντος άσυλο σε χιλιάδες ανθρώπους. Η κάρτα αυτή τους επιτρέπει να διαμένουν νόμιμα στη χώρα και να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και εκπαίδευσης.

Σύντομα θα δημοσιευτούν αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που προέκυψαν από τη διαδικασία της προ-καταγραφής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προ-καταγραφή (στα αγγλικά):

          Τι ακολουθεί: μετά την προ-καταγραφή

          Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την προ-καταγραφή

          Στατιστικά στοιχεία (μέχρι τις 5 Ιουλίου 2016)

« Επιστροφή

Click And Donate Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Δράσεις Άτυπης Εκπαίδευσης σε Ασυνόδευτους Ανήλικους και Παιδιά Προσφύγων» – «Non formal education activities to unaccompanied minors & refugee children» (P.N. 215/1-53716) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια των κάτωθι αναλώσιμων ειδών που θα χρησιμοποιηθεί για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στον Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανήλικων προσφύγων «Εστία», στο «Δημήτρειο» Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης – Ελαιώνα, και στους χώρους φιλοξενίας προσφύγων της Ελευσίνας και του Αγίου Ανδρέα στην Αττική.

Αποστολή προσφορών μέχρι την 2η Αυγούστου 2016 και ώρα 12:00:

Στην ταχυδρομική διεύθυνση Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα

με την ένδειξη «Δράσεις Άτυπης Εκπαίδευσης σε Ασυνόδευτους Ανήλικους και Παιδιά Προσφύγων»

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος, 2130184449

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

header_web

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ TEΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (4.000,00€), ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ Φ.Π.Α. »

 

Η παρούσα πρόσκληση εγκρίθηκε δυνάμει της  από 25.07.2016 αποφάσεως του  Διοικητικού Συμβουλίου  της «Αποστολής».

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία σε συνεργασία με τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό International Orthodox Christian Charities – IOCC, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος, «Πρόγραμμα Αγροτικής Ενίσχυσης 2016» καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για «Για την Προμήθεια και παράδοση εξοπλισμού κατασκευής θερμοκηπίου   σε επωφελούμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς»

 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στο πρωτόκολλο της «Αποστολής», στην οδό Ήρας αρ. 8& Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, σε σφραγισμένους φακέλους, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 03 Αυγούστου, ώρα 12:00, με την ένδειξη «Προσφορά για την προμήθεια, και παράδοση εξοπλισμού κατασκευής θερμοκηπίου   σε επωφελούμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς»

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος 213018449

                 

  Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΕΣΣΑΣ ΕΚΘΛΙΨΗΣ ΣΠΟΡΟΥ ΡΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ

header_web

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΕΣΣΑΣ ΕΚΘΛΙΨΗΣ ΣΠΟΡΟΥ ΡΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΥ

(CPV 16000000-5)  ΣΕ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΤΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (11.000,00€), ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ Φ.Π.Α. »

Η παρούσα πρόσκληση εγκρίθηκε δυνάμει της  από 25/07/2016 αποφάσεως του  Διοικητικού Συμβουλίου  της «Αποστολής».

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία σε συνεργασία με τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό International Orthodox Christian Charities – IOCC, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος, «Πρόγραμμα Αγροτικής Ενίσχυσης 2016» καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για «Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση πρέσας εκθλίψεις σπόρου ροδιού για την παραγωγή ελαίου σε επωφελούμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς σε επωφελούμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς»

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στο πρωτόκολλο της «Αποστολής», στην οδό Ήρας αρ. 8& Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, σε σφραγισμένους φακέλους, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 03 Αυγούστου, ώρα 12:00, με την ένδειξη «προμήθεια, μεταφορά και παράδοση πρέσας εκθλίψεις σπόρου ροδιού για την παραγωγή ελαίου σε επωφελούμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς σε επωφελούμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς»

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος 213018449

                 

  Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την «Προμήθεια φρέσκων οπωρολαχανικών σε επωφελούμενους των Ιερών Μητροπόλεων Θράκης και Βορείου Αιγαίου (αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής στην εστία τους), συνολικού προϋπολογισμού 18.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».

CPV: 15300000-1 Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» προκηρύσσει επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθειας φρέσκων οπωρολαχανικών σε επωφελούμενους των Ιερών Μητροπόλεων Θράκης και Βορείου Αιγαίου.

Η αξιολόγηση των κατατιθέμενων προσφορών θα διεξαχθεί στις 22/08/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, στα γραφεία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37 11743 Αθήνα, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

Για την «Αποστολή»

Ο Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Δήμτσας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ & ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΩΝ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«Προμήθεια φρέσκων οπωρολαχανικών σε επωφελούμενους των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,  της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας και των Κοινωνικών Παντοπωλείων που λειτουργούν υπό την ευθύνη της «Αποστολής» (αστέγους και άτομα που διαβιούν σε συνθήκες στέγης, οι οποίες δεν εξασφαλίζουν δυνατότητα καθημερινής σίτισης και διατροφής στην εστία τους), συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 €, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».

CPV: 15300000-1  Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» προκηρύσσει επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Προμήθειας φρέσκων οπωρολαχανικών σε επωφελούμενους των ενοριών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών,  της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας και των Κοινωνικών Παντοπωλείων που λειτουργούν υπό την ευθύνη της «Αποστολής»

Η αξιολόγηση των κατατιθέμενων προσφορών θα διεξαχθεί στις 22/08/2016  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:30, στα γραφεία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37 11743 Αθήνα, ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

Για την «Αποστολή»

Ο Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Δήμτσας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΤΟΠΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ

Έφηβος δημοσιογράφος που διέφυγε από το Αφγανιστάν διηγείται μια ιστορία θάρρους και θλίψης

BAD FALLINGBOSTEL, Γερμανία – Συνηθίζουμε να πιστεύουμε ότι το νερό είναι ζωή, αλλά κάποιες φορές ισοδυναμεί με το αντίθετο: το θάνατο. Αυτό το σκεφτόμουν πολύ έντονα, όταν αντίκρυσα το θάνατο στη μέση των τρομακτικών και επικίνδυνων νερών μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας, εκεί όπου εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χαθεί.

Όταν βρίσκεσαι σε τέτοια νερά για ώρες, χωρίς να ξέρεις αν θα τα καταφέρεις να επιβιώσεις, το μόνο από το οποίο μπορείς να κρατηθείς είναι η ελπίδα. Οι άνθρωποι δεν μπορούμε να ζήσουμε ούτε δευτερόλεπτο χωρίς την ελπίδα.

Η βάρκα που μας μετέφερε από την Τουρκία στην Ελλάδα ήταν ένα φουσκωτό. Ανάμεσα στα μεγάλα κύματα, το φουσκωτό σχεδόν διαλύθηκε. Όταν είδαμε τα διασωστικά να πλησιάζουν από την ελληνική  πλευρά, όλοι άρχιζαν να φωνάζουν «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ!» Ικετεύαμε για βοήθεια. Όταν έφτασαν οι διασώστες ξέσπασα σε κλάματα και δεν τα κατάφερα ούτε να πω «Σας ευχαριστώ».

 

Αφγανοί πρόσφυγες περιμένουν να εισέλθουν στη ζώνη διέλευσης στο συνοριακό πέρασμα του Röszke μεταξύ Σερβίας και Ουγγαρίας. © UNHCR/Zsolt Balla

 

Όταν βγήκαμε από τη βάρκα, κάποιοι άνθρωποι μας έδωσαν φαγητό, τσάι, παντελόνια και κάλτσες. Ήταν από την Ύπατη Αρμοστεία.

Ξέρουμε ότι κάθε χώρα έχει τους κανόνες της. Γι’ αυτό όσο ήμουν στην Ελλάδα, έκανα ό,τι μπορούσα για να ακολουθώ τους κανονισμούς. Για σχεδόν τρεις μήνες έζησα σε ένα στρατόπεδο [το κέντρο προσωρινής φιλοξενίας στο Σχιστό].

Προσπάθησα να προσφέρω ό,τι μπορώ, να κάνω τους ανθρώπους να χαμογελούν. Βοηθούσα με μεταφράσεις όσους μιλούσαν Pashto, Farsi και Urdu και έκανα βάρδιες με τους  Έλληνες στρατιώτες, που διένειμαν είδη όπως σαπούνι, σαμπουάν, οδοντόκρεμα και στρώματα, μαξιλάρια και κουβέρτες.

Αυτό που θα μου μείνει αξέχαστο ήταν το να διδάσκω Αγγλικά σε νέα κορίτσια και γυναίκες. Το έκανα δωρεάν, απλώς για να τις βοηθήσω. Όταν είδα ότι ήθελαν να μάθουν έστω και λίγα από τον ωκεανό της γνώσης, δεν μπορούσα να μείνω άπραγος. Ένας από τους υπεύθυνους της δομής μάς διέθεσε μία τάξη.

Έμαθα και ο ίδιος πολλά, καθώς διόρθωνα τα λάθη των μαθητριών μου. Κανείς δεν είναι τέλειος στον τομέα της μόρφωσης. Σπείραμε τον καρπό της αγάπης, της συμπόνιας, της αντίληψης και της αποδοχής σε ένα πολύ ήσυχο περιβάλλον.

Μέρα με τη μέρα όμως ο καιρός γινόταν όλο και πιο ζεστός και ήταν πολύ δύσκολο να ζεις σε σκηνή. Ήταν επίσης πια καιρός για μένα να προχωρήσω και να βρω τους συγγενείς μου στη Γερμανία.

Αυτό ήταν πολύ πιο δύσκολο από ό,τι μπορεί να πιστεύει κανείς. Από την Ελλάδα πέρασα στην πΓΔΜ, τη Σερβία και την Ουγγαρία. Ήταν δύσκολο να διασχίζεις τα σύνορα αυτών των χωρών, να περπατάς μέσα από δάση. Πέρα από τη φυσική εξάντληση, ήταν επικίνδυνο να μην έχεις πρόσβαση σε φαγητό, νερό και πρώτες βοήθειες.

Τελικά έφτασα στα σύνορα Σερβίας – Ουγγαρίας και βρέθηκα σε ένα χωράφι με άλλους πρόσφυγες, κυρίως Αφγανούς, περιμένοντας να περάσουμε τα σύνορα νόμιμα. Έμεινα εκεί για 18 ημέρες. Πρέπει να έχεις θάρρος και αντοχές για να ανταπεξέλθεις σε όλα αυτά και να παραμείνεις υπομονετικός και αποφασισμένος να πετύχεις τους στόχους σου.

Δεν υπήρχαν τουαλέτες ή ντους. Οι οικογένειες είχαν σκηνές, αλλά εγώ κοιμόμουν στο ύπαιθρο. Οσο ήμουν στην Καμπούλ αντίκρυζα ανάλογες συνθήκες όταν έκανα ρεπορτάζ για τη φτώχεια και τους άστεγους. Τώρα βρισκόμουν εγώ στην ίδια θέση.

Άρχισα να χάνω την ελπίδα μου. Αναρωτιόμουν «γιατί να έχουμε τέτοια ζωή;» Μέσα στα δάκρυά μου τραγουδούσα ένα τραγούδι που έλεγε «Πόσο κουράγιο να είχε άραγε ο Θεός;» Ένιωσα τι θα πει πραγματικά πόνος, έλλειψη στέγης, θλίψη. 

Αυτή είναι μια σύντομη εκδοχή της ιστορίας ενός Αφγανού δημοσιογράφου, που είχε ελπίδες για ειρήνη και δημοκρατία στην πατρίδα του. Την έγραψε ενώ είχε πια φτάσει σε ασφαλή τοποθεσία στη Γερμανία.

* Η σύνταξη του κειμένου έγινε με τη βοήθεια της Helen Womack, η οποία συνεργάζεται με την Υ.Α.

Η Helen προσθέτει:

Ο Omid Ahmadi ήταν σχεδόν σε απόγνωση όταν τον συνάντησα σε μία από τις ζώνες διέλευσης στα σερβο – ουγγρικά σύνορα. Ο 17χρονος σπουδαστής δημοσιογραφίας είχε διαφύγει από τους Ταλιμπάν στην πατρίδα του το Αφγανιστάν και επιχείρησε το επικίνδυνο ταξίδι από την Τουρκία, για να καταλήξει σε ένα χωράφι, αβέβαιος για το ποιος θα ήταν ο επόμενός του σταθμός ή το πού θα κατέληγε τελικά το ταξίδι του.

Στην Καμπούλ, ο Omid δούλευε για ένα ανεξάρτητο πρακτορείο ειδήσεων, το Neda-e-Agah (Φωνή της Γνώσης). Ήταν μέλος μιας ομάδας δημοσιογράφων που κάλυπταν την επιστροφή των Ταλιμπάν στην επαρχία Kunduz. Μετά από αυτό, οι Ταλιμπάν μπήκαν στο σπίτι του, απείλησαν τον πατέρα του σημαδεύοντάς τον στο κεφάλι με όπλο και τα έκαναν όλα άνω κάτω. Ευτυχώς, ο ίδιος έλειπε από το σπίτι.

«Η μητέρα μου με προειδοποίησε να φύγω», λέει ο Omid. «Το έσκασα μόνος, χωρίς να πω αντίο στην οικογένειά μου».

Ενώ βρισκόταν στα χωράφια του Röszke, στην Ουγγαρία, ο Omid σύγκρινε τις δύσκολες συνθήκες που βίωνε με την ζωή του πίσω στο σπίτι του. «Εκεί είχα πολλά είδη βιβλίων. Μελετούσα δημοσιογραφία, ψυχολογία και φιλοσοφία. Ήμουν παντρεμένος με τη μελέτη! Η μελέτη είναι ένα δέντρο με ατέλειωτους καρπούς».

Έφτασε κάποια στιγμή που ένιωσε σαν να βρισκόταν σε αδιέξοδο και ότι θα του αρνούνταν το όνειρό του να πάει στο πανεπιστήμιο και να γίνει δημοσιογράφος. Ωστόσο, αυτό δε συνέβη. Βρίσκεται τώρα στο Bad Fallingbostel στη Γερμανία, από όπου έστειλε την ιστορία του.

« Επιστροφή

Click And Donate Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες

Εκπαιδευτική εκδρομή του Κέντρου Ημέρας Χίου της «Αποστολής» στο Μουσείο της Μαστίχας

Την παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Κέντρου Ημέρας Χίου του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, στο Μουσείο Μαστίχας. Στόχος του προγράμματος ήταν η επαφή των μελών του Κ.Η με το σημαντικότερο προϊόν του νησιού.

Μέσα από την ξενάγηση στους χώρους του Μουσείου οι ωφελούμενοι του Κ.Η Χίου είχαν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στο χρόνο και να γνωρίσουν τον τρόπο καλλιέργειας, παραγωγής και επεξεργασίας της μαστίχας κατά την πάροδο των ετών καθώς και τη σημαντική της συνεισφορά στη κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική ζωή του νησιού και ειδικότερα των μαστιχοχωρίων .

Στο τέλος της εκδρομής τα κυρίαρχα συναισθήματα ήταν η χαρά και ο ενθουσιασμός καθώς και η προσμονή για μελλοντικές δράσεις σχετικές με την καλλιέργεια της μαστίχας.

Συντονιστές του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η επιστημονικά υπεύθυνη του  Κ.Η Χίου  Τζούμα Ευαγγελία  και οι κοινωνικοί λειτουργοί  Κουτελάκη Βασιλική  και Αγρογιάννης Δημήτριος.

Click And Donate ΑΠΟCΤΟΛΗ ΜΚΟ

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015

© UNHCR / Yorgos Kyvernitis

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015

Αθήνα, 19.4.2016 – Την ετήσια έκθεση για το 2015 παρουσίασε σήμερα το Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας (www.rvrn.org), στην οποία αναλύονται τα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα της καταγραφής περιστατικών ρατσιστικής βίας και εγκλημάτων μίσους από τις 35 οργανώσεις που συμμετέχουν στο Δίκτυο. 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015, το Δίκτυο κατέγραψε, μέσω συνεντεύξεων με τα θύματα, 273 περιστατικά ρατσιστικής βίας με περισσότερα από 300 θύματα. Στα 75 περιστατικά στοχοποιήθηκαν μετανάστες-ριες ή πρόσφυγες λόγω εθνικής ή εθνοτικής προέλευσης, θρησκείας ή χρώματος. Στα 185 περιστατικά στοχοποιήθηκαν ΛΟΑΤKI[1] (σε 10 περιστατικά εξ αυτών, τα θύματα στοχοποιήθηκαν ως ακτιβιστές). Σε 5 περιστατικά στοχοποιήθηκαν υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε λόγω της δράσης τους υπέρ των προσφύγων ή/και των μεταναστών-ριών, είτε λόγω της αντισημιτικής τους δράσης. Σε 5 περιστατικά στοχοποιήθηκαν ιεροί ή συμβολικοί χώροι ή χώροι συλλογικοτήτων. Τέλος, για πρώτη φορά καταγράφηκαν 1 περιστατικό κατά μέλους της μουσουλμανικής μειονότητας και 2 περιστατικά κατά παιδιών Ρομά. Τα στοιχεία παρουσίασε η Βοηθός Συντονίστρια του Δικτύου, Τίνα Σταυρινάκη.

 

Στον χαιρετισμό του, o Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κωστής Παπαϊωάννου, παρουσίασε συνοπτικά τις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πεδίο δράσης κατά του ρατσισμού και της ρατσιστικής βίας. Εξήρε την σπουδαιότητα του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας για την ανάδειξη των ζητημάτων που άπτονται της ρατσιστικής βίας, ενώ υπογράμμισε το θετικό παράδειγμα που αποτελεί η συνεργασία των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών με θεσμικούς παράγοντες, όπως στην περίπτωση του Δικτύου. Παράλληλα, ευτυχή συγκυρία αποτελεί η αυριανή συγκρότηση σε σώμα, του συσταθέντος τον Δεκέμβριο του 2015 Εθνικού Συμβουλίου Κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας. 

Από την πλευρά της, η Έλλη Βαρχαλαμά, Β΄ Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), θύμισε ότι το Δίκτυο συμπληρώνει 5 έτη λειτουργίας από την ίδρυσή του από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι μέσα σε συνθήκες πολλαπλής κρίσης στην Ελλάδα, η δομή και ο τρόπος λειτουργίας  του με συνέπεια και συνέχεια αποτελούν πολύτιμη συνεισφορά στο πεδίο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η Βοηθός Αντιπρόσωπος Τομέα Προστασίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Ann Maymann  τόνισε τη σημασία του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας για την ενίσχυση της προστασίας των προσφύγων και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το Δίκτυο με την υποστήριξη των συντονιστών θα επαγρυπνούν για την εξέλιξη του φαινομένου στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης. “Είναι πολύ σημαντική η δουλειά που θα γίνει μέσα στο 2016 σε ό,τι αφορά στην καταγραφή των περιστατικών”, ανέφερε. 

Ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών, Σαμσιντίν Ιντρίσου, μετέφερε το βιωματικό αντίκτυπο που έχει η ρατσιστική βία στα θύματα που στοχοποιούνται λόγω της διαφορετικότητας τους, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη λειτουργία του Δικτύου και απηύθυνε έκκληση στους δημοσιογράφους να δίδουν την απαραίτητη δημοσιότητα σε περιστατικά ρατσιστικής βίας. 

Ο Πρόεδρος της Colour Youth– Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας, Φίλιππος Παγάνης, εξήγησε ότι τα θύματα βίας λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου είναι συχνά νεαρής ηλικίας τα οποία εξαρτώνται συχνά από το οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο δεν τους παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη. Για το λόγο αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό ότι το Δίκτυο ενδυναμώνει τις οργανώσεις υπεράσπισης των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ ώστε περισσότερα θύματα να υπερβούν τα εμπόδια και να μοιραστούν την εμπειρία μιας επίθεσης. 

Ο δικηγόρος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, Βασίλης Κερασιώτης τόνισε ότι τα περισσότερα από τα περιστατικά ρατσιστικής βίας δεν φτάνουν ενώπιον της Δικαιοσύνης και για το λόγο αυτό, η Έκθεση του Δικτύου καλύπτει το έως σήμερα κενό μεταξύ της πραγματικότητας και των δικαστικών αποφάσεων για ρατσιστικά εγκλήματα. Ωστόσο, εξέφρασε την ευχή ότι τα πρόσφατα νομοθετικά μέτρα θα διευκολύνουν τη διερεύνηση του ρατσιστικού κινήτρου με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι δικαστικές αποφάσεις για ρατσιστικά εγκλήματα. 

Τη συνέντευξη Τύπου συντόνισε η Δάφνη Καπετανάκη, Βοηθός Τομέα Προστασίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η οποία τόνισε την αξία της μεθοδολογίας του Δικτύου και εξέφρασε την ευχή να ενισχύεται η ικανότητα του Δικτύου να καταγράφει, ωστόσο οι επιθέσεις να μη σημειώνουν αύξηση. 

Το Δίκτυο κάλεσε την Πολιτεία να εντείνει τις προσπάθειές της προς δύο παράλληλες κατευθύνσεις. Πρώτον, να διασφαλίσει ότι η ρατσιστική βία δεν μένει ατιμώρητη και να υιοθετήσει συντονισμένα μέτρα για την υποστήριξη των θυμάτων ρατσιστικών επιθέσεων. Δεύτερον, υπό το πρίσμα της επικαιρότητας, η Πολιτεία οφείλει να λειτουργήσει προληπτικά προάγοντας έμπρακτα την ανεκτικότητα και τον σεβασμό της διαφορετικότητας. 

Περισσότερες πληροφορίες:  Τίνα Σταυρινάκη, 210.7233216, racistviolence[at]nchr.gr

« Επιστροφή

Click And Donate Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες