Γιατροί του Κόσμου

Η πρώτη αποστολή των Γιατρών του Κόσμου είναι να θεραπεύσουν. Η δράση ωστόσο επεκτείνεται και πέρα από τον τομέα της υγείας.

Γιατροί Χωρίς Σύνορα

40 χρόνια Ανεξάρτητη Ιατρική Ανθρωπιστική Δράση. Η συμμετοχή σου δυναμώνει τη δράση μας!

Το Χαμόγελο του Παιδιού

 Το Χαμόγελο του Παιδιού στηρίζεται στο συναίσθημα, αλλά δε μένει σ’ αυτό και στα λόγια.